Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΣΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019
image_print

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΔΩ