Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης ΣΕΔΕ

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2020
image_print

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 11)