Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια δύο (2) σταθερών και τριών (3) ασύρματων τηλεφωνικών συσκευών

Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021
image_print

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ