Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια εξωτερικής υαλοθύρας, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021
image_print

Προμήθεια εξωτερικής υαλοθύρας, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΔΩ