1

Προμήθεια εξωτερικής υαλοθύρας, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Προμήθεια εξωτερικής υαλοθύρας, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΔΩ