Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια και εγκατάσταση Επαγγελματικού Ψυγείου τεμάχια (2) για το Κατάστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Δράμας

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021
image_print