Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ.

Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021
image_print

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΑΑ)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΑ)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΕΕΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ