Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου — 2020 (Επαναληπτικός Διαγωνισμός)

Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει επαναληπτικό διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες  προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτών για την «Προμήθεια τροφίμων & λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου» – 2020, με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, ανά τμήμα.  Συγκεκριμένα για τα κρέατα (Τμήμα 9), πουλερικά (νωπά) (Τμήμα 9), αυγά (Τμήμα 9) και κατεψυγμένα (Τμήμα 10) το μεγαλύτερο  ποσοστό έκπτωσης  στη μέση τιμή λιανικής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης βάσει του «Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών» που εκδίδεται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το αρτοσκευάσματα (Τμήμα 10).  Η προμήθεια συμπεριλαμβάνει τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, εκτιμώμενης αξίας  39.490,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.), 44.623,70 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ