Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

«Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών 2021 για το Τμήμα 6 «Πετρέλαιο Κίνησης» της ΔΕΥΑΔ»

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021
image_print

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ