Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια υλικών μετά των απαραίτητων εργασιών για την επισκευή ανελκυστήρων στο κτίριο του Δημαρχείου του Δήμου Δράμας.

Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2021
image_print

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ