Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει πρόχειρο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την προμήθεια χρωμάτων και συναφών υλικών, προϋπολογισμού 14.980,79 € με το ΦΠΑ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ