Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια Εξοπλισμού για την Ανακαίνιση του Παλαιού Δημαρχείου Δράμας και Μετατροπή του σε Πολιτιστικό – Πνευματικό Κέντρο

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή του πακέτου Β, για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την προμήθεια εξοπλισμού για τη ανακαίνιση του παλαιού Δημαρχείου Δράμας και μετατροπή του σε Πολιτιστικό – Πνευματικό Κέντρο, προϋπολογισμού 17.884,20 € με το ΦΠΑ.  

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ