Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των Μονάδων Ειδικής Αγωγής του Δήμου Δράμας (Ειδικού Σχολείου Δράμας, Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Δράμας, Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Ειδικής Αγωγής) καθώς και τ

Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή του Πακέτου ΣΤ1, για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των Μονάδων Ειδικής Αγωγής καθώς και των Τμημάτων Ένταξης, προϋπολογισμού 28.326,90 € με ΦΠΑ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ