Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια Εξοπλισμού Hardware

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Hardware», προϋπολογισμού 67.952,00 € με ΦΠΑ. 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 1 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ