Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012
image_print

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ειδών: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ προϋπολογισμού 527.791,84 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 2004/18/ΕΚ και του ΕΚΠΟΤΑ ΚΥΑ 11389/93 “Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και

β) τους όρους του παρόντος τεύχους

και καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου του ως άνω έργου και με κριτήριο ανάθεσης την
χαμηλότερη τιμή

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ