Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια Φαρμάκων & Αναλώσιμού Υγειονομικού Υλικού

Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για αναλώσιμο υγειονομικό υλικό και μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) ενώ για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα οι ισχύοντες τιμές του δελτίου τιμών φαρμάκων που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας για τα φάρμακα, για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την «Προμήθεια Φαρμάκων & Αναλώσιμού Υγειονομικού Υλικού» 2015, προϋπολογισμού 25.344,77 € με το ΦΠΑ.  

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΞΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ