Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Δράμας (2017-2018)

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη  προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την προμήθεια μεσημεριανών γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Δράμας για το σχολικό έτος 2017-2018, προϋπολογισμού 298.447,56 € με ΦΠΑ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 28992_2017

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28992-2017

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ