Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

«Προμήθεια Γραφικής Ύλης & Λοιπών Υλικών Γραφείου & Υλικού Εκτυπώσεων (εκτυπωτικό χαρτί Α4 και Α3)» 2015 -2016

Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει πρόχειρο (συνοπτικό) ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Λοιπών Υλικών Γραφείου & Υλικού Εκτυπώσεων (εκτυπωτικό χαρτί Α4 και Α3)» 2015 -2016, προϋπολογισμού 25.000,00 € με το ΦΠΑ.  

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ