Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών

Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2014
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες  προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, ανά πακέτο, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης (όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) και ελαιολιπαντικών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για της ανάγκες του Δήμου Δράμας, της ΔΕΥΑΔ, της ΔΕΚΠΟΤΑ, του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, του Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προϋπολογισμού 1.582.380,49  € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ