Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης 1.100 λίτρων και καλαθιών αχρήστων 70 λίτρων – μόνο για την Ενότητα Β (καλαθάκια αχρήστων)

Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό της Ενότητας Β για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης 1.100 λίτρων και καλαθιών αχρήστων 70 λίτρων με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή της Ενότητας Β , για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την προμήθεια 27 καλαθιών αχρήστων για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, προϋπολογισμού 4.981,50 € με το ΦΠΑ. 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ