Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει επαναληπτικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την προμήθεια συστημάτων ψηφιοποίησης και ψηφιακής προβολής για την κάλυψη αναγκών διεξαγωγής του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους από τον Πολιτιστικό Οργανισμό – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, προϋπολογισμού 115.000,00 € με τον ΦΠΑ. 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ