Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, με κριτήριο κατακύρωσης για το ηλιέλαιο το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, επί της εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας ΑΜΘ, ενώ για τα υπόλοιπα είδη η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτές που θα προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ), για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Δράμας (με τον Δήμο Δράμας ως Επικεφαλής Εταίρο/Δικαιούχο), συνολικού προϋπολογισμού 336.140,02 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).                                       Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ:  46035

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ