Πρόσκληση 09η/15-05-2019 Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας

Δείτε την πρόσκληση εδώ