1

Πρόσκληση 11η/29-4-2022 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίασης Δ.Σ.

Δείτε την πρόσκληση εδώ