Πρόσκληση 11ης/09-10-2020 Κατεπείγουσας δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίασης της Κοινότητας Δράμας Συνεδρίασης

Δείτε την πρόσκληση εδώ