Πρόσκληση 13ης κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 01-06-2020

Δείτε τη πρόσκληση εδώ