ΚΕΠ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 2020

Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020
image_print

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΠ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  • ΑΜΚΑ (Άμεσα ασφαλισμένου αλλά και προστατευόμενων μελών)
  • ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ  ΟΓΑ  (Άμεσα ασφαλισμένου αλλά και προστατευόμενων μελών)
  • ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  ΟΓΑ  ( είτε ενημερωτικό  σημείωμα συντάξεων  ή  απόκομμα  καταβολής  εισφορών)
  • ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ( Άμεσα ασφαλισμένου ή συντ/χου αλλά & των προστατευομένων μελών που διαθέτουν ταυτότητα )
  • (Σε περίπτωση συν/χων ΟΓΑ λόγω σοβαρής αναπηρίας απαιτείται)  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ   Ή   ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτο πρόσωπο , πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής.