1

Πρόσκληση 16ης/25-05-2021 Κατεπείγουσας δια τηλεδιάσκεψης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας, μετά την ματαίωσή της λόγω έλλειψης απαρτίας στις 24-05-2021

Δείτε την πρόσκληση εδώ