Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Πρακτικό Ματαίωσης της 16ης/24-05-2021 Κατεπείγουσας δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίασης Δ.Σ. Δράμας λόγω έλλειψης απαρτίας

Τρίτη, 25 Μαΐου 2021
image_print

Δείτε το πρακτικό εδώ