Πρόσκληση 22ης/9-10-2020 κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης Δ.Σ. Δ.Δράμας

Δείτε την πρόσκληση εδώ