Πρόσκληση 27ης/28-11-2022 ΜΕΙΚΤΗΣ συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου

Δείτε την πρόσκληση εδώ