Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ασύρματης σύνδεσης με τη μεγαφωνική εγκατάσταση για τις ανάγκες του γραφείου της Κοινότητας Καλού Αγρού.

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2022
image_print