Προσκλήσεις Δ.Σ.

Πρόσκληση 2ης/15-1-2021 κατεπείγουσας δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίασης Δ.Σ.

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021
image_print

Δείτε την πρόσκληση εδώεδώ