Προαιρετικά

Πρόσκληση 30η/6-11-2023 Κατεπείγουσας δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας

Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2023
image_print

Δείτε την πρόσκληση εδώ