Πρόσκληση 4η/07-04-2023 συνεδρίασης της κοινότητας Δράμας.

Δείτε την πρόσκληση εδώ