1

Πρόσκληση 6ης/22-06-2020 συνεδρίασης Κοινότητας Δράμας δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Δείτε την πρόσκληση εδώ