Πίνακες Θεμάτων Δημ. Επ. Παιδείας

Πίνακας Θεμάτων της 4ης/29-5-2020 συνεδρίασης της Δ.Ε.Π.

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020
image_print

ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

4η/ 29-5-2020 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α/Α

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1

9

Έγκριση του κατεπείγοντος

ΟΜΟΦΩΝΑ

2

10

Ανάκληση της 07/2020 απόφασης της ΔΕΠ και λήψη νέας περί χορήγησης σύμφωνης γνώμης σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία Κ.Δ.Α.Π. στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Δράμας

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής κ. Αρτεμιάδη Λάζαρου ο οποίος διαφωνεί με την λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π στο χώρο των Νηπιαγωγείων διότι δεν διασφαλίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία τόσο των νηπιαγωγείων όσο και του σημαντικού αυτού θεσμού.

3

11

Διάθεση χρήσης του 1ου Γυμνασίου στην ESOLNET HELLAS

ΟΜΟΦΩΝΑ

4

12

Διάθεση χρήσης 6ου Γυμνασίου για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας

ΟΜΟΦΩΝΑ

5

13

Διάθεση χρήσης σχολικών αιθουσών 15ου Δημοτικού Σχολείου

ΟΜΟΦΩΝΑ

6

14

Διάθεση χρήσης του 3ου Γυμνασίου για μεταστέγαση του Κ.Ε.Σ.Υ.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Δράμα 29/5/2020

Η αναπλ. γραμματέας

Μαρία Ζεϊτίδου