1

Πρόσκληση 9ης/16-3-2021 κατεπείγουσας δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σύγκλησης συνεδρίασης Δ.Σ.

Δείτε την πρόσκληση εδώ