Πρόσκληση 9ης/7-4-2023 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δια περιφοράς συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου

Δείτε την πρόσκληση εδώ