1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΤΣΑΝΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΜΙΑΣ(1) ΤΣΑΝΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΕΝΟΣ(1) ΦΟΡΗΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΜΙΑ(1)ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ, ΕΝΟΣ (1) ΠΑΝΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΑ ΚΑΙ ΔΥΟ(2) ΤΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ Δ.ΔΡΑΜΑΣ”

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΔΩ