1

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια τζαμιών-κρυστάλλων διαφόρων διαστάσεων τύπων κ.λ.π. για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν στις Δημοτικές εγκαταστάσεις του Δήμου μας. 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ