ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Σύμφωνα με το Ν. 4849/2021 ΦΕΚ 207/Α/05-11-21 άρθρο 10, οι πωλητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις βραχυχρόνιες αγορές όλης της χώρας (Εμποροπανηγύρεις, Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές, λοιπές οργανωμένες αγορές) και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανοδίου ή στασίμου εμπορίου, πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας για τις εν λόγω αγορές.

Η παρούσα βεβαίωση είναι απαραίτητη σε όσους θέλουν να δραστηριοποιηθούν στις Εμποροπανηγύρεις σε όλη την επικράτεια αλλά και στην υπαίθρια Χριστουγεννιάτικη Αγορά «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ 2023-2024».

Από τις 20/07/2022 η υποβολή της αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους υποψήφιους πωλητές για τη χορήγηση της βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές, καθώς και η χορήγηση αυτής από τις αρμόδιες αρχές, διενεργούνται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «Ανοικτή Αγορά»- Ο.Π.Σ.Α.Α..

Η υποβολή της αίτησης στο Ο.Π.Σ.Α.Α. για την απόκτηση της βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές μπορεί να γίνει και από τρίτο πρόσωπο το οποίο έχει εξουσιοδοτήσει ο ενδιαφερόμενος, μέσω του Συστήματος.

Επισημαίνεται και πάλι ότι, από τις 20/07/2022 η υποβολή της αίτησης και η χορήγηση της βεβαίωσης δραστηριοποίησης διενεργούνται αποκλειστικά μέσω του Ο.Π.Σ.Α.Α. (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά»)στο https://openmarket.mindev.gov.gr/

Η βεβαίωση δραστηριοποίησης σε βραχυχρόνιες αγορές εκδίδεται από τον Δήμο μέσω του Ο.Π.Σ.Α.Α.

Κατόπιν τούτων, καλούμε τους ενδιαφερόμενους να παραλάβουν το έντυπο της αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας (γρ. 112), προκειμένου να αιτηθούν μέσω του Ο.Π.Σ.Α.Α. για την χορήγηση βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας.

Για περισσότερες πληροφορίες: Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας (γρ. 112), κα Καγκασίδου Μαρία, τηλ: 2521350686.