1

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εργασίες επισκευής και συντήρησης κουφωμάτων αλουμινίου

ΘΕΜΑ «Περίληψη διακήρυξης»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

 

45230

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εργασίες επισκευής και συντήρησης κουφωμάτων αλουμινίου (με όλα τα απαιτούμενα υλικά) στο Δημοτικό Στάδιο, στο ΑΠΚ Δ. Κραχτίδης και δστο Δημοτικό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών

Διαβαστε την Πρόσκληση

Κατεβάστε το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Κατεβάστε την Υπεύθυνη Δήλωση