Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Δήμου Δράμας»

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2022
image_print