Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την απευθείας ανάθεση της γενικής υπηρεσίας της διαδικτυακής μετάδοσης (livestreaming) των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για τα έτη 2019 και 2020

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019
image_print

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τη γενική υπηρεσία της διαδικτυακής μετάδοσης (livestreaming) των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για τα έτη 2019 και 2020 στη διαδικτυακή υπηρεσία φιλοξενίας βίντεο Youtube σε λογαριασμό του Δήμου Δράμας που θα διατεθεί στον ανάδοχο οικονομικό φορέα αποκλειστικά για αυτό τον σκοπό.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 3.000,00 € με το Φ.Π.Α. (2.419,35 χωρίς Φ.Π.Α.).

Πρόσκληση-υποβολής-δικαιολογητικών-απευθείας-1

Συμφωνία εκτέλεσης της επεξεργασίας-Δ.Δράμας_Streaming

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ