Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση αστικών απορριμμάτων, με έμφαση στην πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων»

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018
image_print

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΕΕΣ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΩΝ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 1 ΕΔΩ