Γραφείο Τύπου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2023-2024»

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2023
image_print

Με τις υπ’ αριθ. 6/2023 και 337/2023 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στο Δήμο Δράμας, θα πραγματοποιηθεί η Χριστουγεννιάτικη Γιορτή «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2023-2024» και εντός του χώρου του δημοτικού κήπου και της κεντρικής πλατείας θα λειτουργήσει Χριστουγεννιάτικη Αγορά. Με την υπ’ αριθ. 52/2018 ΑΔΣ (κανονισμός λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς), καθορίστηκαν τα επιτρεπόμενα ψυχαγωγικά παιχνίδια που μπορούν να τοποθετηθούν και να λειτουργήσουν σε αυτήν. Σημειώνεται δε, ότι η παραχώρηση χώρου και η αντίστοιχη άδεια λειτουργίας εκδίδονται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ισχύουν για συγκεκριμένο χώρο, θέση και διάστημα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση άδειας λειτουργίας του κάθε μηχανήματος, μετά την τοποθέτησή του στο χώρο, είναι η πιστοποίηση καλής λειτουργίας αυτού από αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο από το Ε.ΣΥ.Δ. – Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης – αρμόδιο φορέα ελέγχου ψυχαγωγικών παιχνιδιών. Τα έξοδα του ελέγχου θα επιβαρύνουν τον επιχειρηματία.

Τα ψυχαγωγικά παιχνίδια που θα τοποθετηθούν στην «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2023-2024» είναι: Ταψί, παιδικός μύλος, καρουζέλ, πίστα συγκρουόμενων, μπαλαρίνα, ιπτάμενο δρακάκι, ιπτάμενο αεροπλανάκι, αλυσιδάκι, παιδικά αλογάκια, 7D, Virtual Reality, αυτόματος σκιτσογράφος, παγοδρόμιο, γυροσκόπιο, 10 κερματοφόρα, 2 παιδικά τρενάκια.

Για κάθε ψυχαγωγικό παιχνίδι, θα τοποθετηθεί με δαπάνη του επιχειρηματία, μετρητής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Την αξία του ρεύματος που θα καταναλωθεί έχει υποχρέωση να καταβάλει ο επιχειρηματίας του κάθε παιχνιδιού.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλει σε κλειστό φάκελο αίτηση – οικονομική προσφορά για κάθε παιχνίδι ξεχωριστά (εξαιρούνται τα κερματοφόρα που θεωρούνται μια ενότητα και απαιτείται μία αίτηση).

Στον ίδιο φάκελο θα εμπεριέχεται απαραιτήτως και πιστοποιητικό καταλληλότητας (από  αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο από το Ε.ΣΥ.Δ. – Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης – αρμόδιο φορέα ελέγχου ψυχαγωγικών παιχνιδιών) του παιχνιδιού για το οποίο γίνεται η αίτηση καθώς επίσης και βεβαίωση καλής εκτέλεσης/συμμετοχής από αντίστοιχη εκδήλωση.

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος – οικονομικής προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους να τοποθετήσουν ψυχαγωγικά παιχνίδια ορίζεται από 18 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα έως και 22 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή.

Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Δράμας στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στο τηλέφωνο: 2521350687.

Η αίτηση – οικονομική προσφορά και τα λοιπά έγγραφα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Δράμας σε κλειστό φάκελο.

 

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την Αίτηση