Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για Δαπάνες εκδήλωσης στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου 2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ