1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για εκμίσθωση μουσικών οργάνων (κρουστά) στο πλαίσιο της εκδήλωσης Παγκόσμια Ημέρα του Πατέρα στις 18-06-2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ