Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 14η/1-6-2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ. Σ.

Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2023
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ